ศุกร์ 24 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปรก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เลือกตั้ง อบต. สำนักงานปลัด 7
2 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 21
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ห้างร้าน และผู้ประกอบการรีสอร์ท จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลบ้านปรก สำนักงานปลัด 17
4 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 21
5 ประกาศยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 18
6 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สำนักงานปลัด 17
7 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก สำนักงานปลัด 18
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสริมสร้างและพัฒนาวินัย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติ สำนักงานปลัด 16
9 ความรู้เกี่ยวกับกับโรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว กองสาธารณสุขฯ 50
10 ข้อควรปฎิบัติก่อนการทำหมันสัตว์ Administrator 22

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศนายชนะ อินทรโชติ
นายก อบต.บ้านปรก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-2115