เสาร์ 4 เมษายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ถนนสวย น้ำใส การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสานชุมชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านปรก 6 แยกซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านปรก 6 แยกซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยบ้านปรก 12 แยกซอย 5 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยบ้านปรก 12 แยกซอย 5 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยข้างบ้านยายแตง หมู่ที่ 11 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยข้างบ้านยายแตง หมู่ที่ 11 ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

เรื่อง ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

แจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่อบต.บ้านปรกมีหนังสือแจ้งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ที่ได้รับหนังสือตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งไปถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ให้รอหนังสือแจ้งประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้มายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่อบต.บ้านปรก(กองคลัง)แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางมาอบต.บ้านปรกได้ให้เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบมาพร้อมหนังสือที่ทางอบต.บ้านปรกได้แจ้งไปส่งไปรษณีย์มาที่อบต.บ้านปรกที่อยู่เลขที่ 19 ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง ฯจ.สมุทรสงคราม 75000 โดยผู้ที่ส่งไปรษณีย์ต้องแนบเอกสารดังนี้

1.หนังสือแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อบต.ส่งไป

2.สำเนาโฉนด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ

สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ www.banprok.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 034-725888 ต่อ 102 , 034-712115

ส่วนแปลงไหนที่ทำเกษตรกรรมต้องไปขึ้นทะเบียน การเกษตร ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.รูปถ่ายเจ้าของ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาโฉนด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

ยื่นได้ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-711711 (สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม)

แบบแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นประชาชนตำบลบ้านปรกท่านคิดเห็นอย่างไรในการจัดตั้งและยกฐานะจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก"เป็น "เทศบาลตำบลบ้านปรก"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQkcFw4oGrFnGinTOEej7V-dnDnL7DXfWFZ96CUfgup4l1bQ/viewform

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
















ดาวน์โหลดแนะนำ





พยากรณ์อากาศ



นายชนะ อินทรโชติ
นายก อบต.บ้านปรก

สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.บ้านปรก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก




ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-2115