จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บ้านปรก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 50
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 125
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 116
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 345
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 141
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 141
7 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 115
8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน กองคลัง 114
9 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ กองคลัง 1079
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 กองคลัง 228
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือน กองคลัง 188
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 กองคลัง 202
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 กองคลัง 221
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กองคลัง 2728
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กองคลัง 260
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 248
17 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ (รายไตรมาส) กองคลัง 1480
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กองคลัง 179
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กองคลัง 202
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กองคลัง 154
21 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน กองคลัง 1152
22 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 กองคลัง 215

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.