เสาร์ 13 เมษายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านปรก

alt นายฤชายุส สุทธวาวัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
alt นายชาญวิทย์ สว่างเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
alt นายสุรินทร์ ศรีเสงี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
alt นายอนุรักษ์ ขันกำเหนิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
alt นายธานี โตเหมือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
alt น.ส.ธัญญะรัตน์ เอกมั่นเศรษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
alt นางสาวดวงพร ใจช่วงโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
alt นายสถาพร ชื่นสมบัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
alt นายชัชวีร์ อินทรโชติ กำนันตำบลบ้านปรก
alt นายนพพร บุญทนาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
alt นายชูชีพ สาริบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
alt

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.