เสาร์ 13 เมษายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกนายภัคยศ ดีรอด
ประธานสภาอบต.บ้านปรก

โทร. 099- 7122299


นายณัฐพล อะค่อม
รองประธานสภาอบต.บ้านปรก

โทร. 099- 7122299

น.ส.พิชชาภา  หีบท่าไม้
เลขานุการสภาอบต.บ้านปรก
โทร. 085- 0638942

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก


นายปัญญวัต เจียมพลายจิตร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

โทร. 085- 3094988

นางชรินทร์ ศรีเสงี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

โทร. 089- 2546924

นายชูศักดิ์ พวงเปีย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

โทร. 086- 1656928

นางพิมศิริ ขำครุฑ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

โทร. 088- 0196990

นายมนัส วงศ์ซื่อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

โทร. 083- 9345560

นางแต๋ว ดังสกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

โทร. 081- 1916634

นางทองเยื่อ ตุ้มบุญณะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

โทร. 084- 7290391

นายพงษ์ศักดิ์ สกุลเอื้อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10

โทร. 099- 7122299นายพิชัย สาริบุตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

โทร. 089- 1795965


alt

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.