ศุกร์ 24 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกนายบริบูรณ์ เพียรกิจ
ประธานสภาอบต.บ้านปรก


นายพิชัย สาริบุตร
รองประธานสภาอบต.บ้านปรก


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

 
นายปัญญวัต เจียมพลายจิตร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
alt
นายภัคยศ ดีรอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายโชติพัฒน์ ถิรธนาเจริญวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นางชรินทร์ ศรีเสงี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายสมชาย หุ่นศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นางสาวบุญตา แก้วจิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายวาด แสงสาคร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายอรรชัย เสือพิทักษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นางพิมศิริ ขำครุฑ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายมนัส วงศ์ซื่อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
นายทวี ศรีพุ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นางแต๋ว ตังสกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นางสุจินตนา เกิดมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายณัฐพล ฮะค่อม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายสุระชัย อุชุวัฒนะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นางทองเยื่อ ตุ้มบุญณะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายพงษ์ศักดิ์ สกุลเอื้อ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
นายสมควร ศิริขำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
alt

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศนายชนะ อินทรโชติ
นายก อบต.บ้านปรก

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-2115