จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

ข้อมูลด้านการเกษตร

                    ประชาชนในพื้นที่บางส่วนประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว และเพาะปลูกพืชทางการเกษตร

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำคลอง, ลำประโดง                  ๒๐      สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ระบบประปาหมู่บ้าน                  ๑๓     แห่ง

-  การประปาภูมิภาค                               ๑      แห่ง


 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

                    ประชาชนในตำบลบ้านปรกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่ตำบลบ้านปรกจำนวน 6 แห่ง

                    1. วัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3

                    2. วัดพักตราราม หมู่ที่ 4

                    3. วัดโรงธรรม หมู่ที่ 5

                    4. วัดช่องลม หมู่ที่ 6

                    5. วัดจันทร์เจริญสุข หมู่ที่ 10

                    6. วัดแก้วฟ้า หมู่ที่ 10

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    สินค้าส่วนใหญ่มาจากการแปรรูปโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น น้ำหวานจากดอกมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ น้ำหมักชีวภาพจากกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร         หมี่กรอบสูตรมะนาวรวมกับส้มซ่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทร์เจริญสุข

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

- มีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

- แม่น้ำแม่กลอง และลำคลองสาขาไหลผ่าน
 

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.