จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ที่ตั้ง

ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลอัมพวา                    ทิศเหนือติดต่อกับตำบลคลองเขิน

ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    ทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำแม่กลอง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำแม่กลองและลำคลองไหลผ่าน พื้นที่จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำสวน นอกจากนี้ยังมีการทำประมงในพื้นที่ด้วย

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                    จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทำให้บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทำให้อากาศชุมชื้นและมีฝนตกทั่วไป

 

ลักษณะของดิน

                    เป็นดินเหนียวปนทราย

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    แม่น้ำ ลำคลอง ลำประโดง

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

                     เป็นสวนมะพร้าว และพืชทางเกษตร

 

เขตการปกครอง

                    พื้นที่การปกครองแยกพื้นที่ออกเป็น 11 หมู่บ้าน

                    หมู่ที่ 1 บ้านคลองลัดจวน

                    หมู่ที่ 2 บ้านแหลมเตย

                    หมู่ที่ ๓ บ้านปรก

                    หมู่ที่ ๔ บ้านสวนป่า

                    หมู่ที่ ๕ บ้านโรงธรรม

                    หมู่ที่ ๖ บ้านลมทวน

                    หมู่ที่ ๗ บ้านแหลมลมทวน

                    หมู่ที่ ๘ บ้านคุ้งลมทวน

                    หมู่ที่ ๙ บ้านคลองละคร

                    หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก้วฟ้า

                    หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกโรงธรรม


ประชากร


 

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.