จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การบริการพื้นฐาน อบต.บ้านปรก

การคมนาคมขนส่ง

-  ถนนลาดยาง                        ๒๖      สาย

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ๓๔      สาย

-  ถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก      ๗      สาย

-  ถนนผิวจราจรลูกรัง                 ๒       สาย

 

การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข            -         แห่ง

-  สถานีคมนาคมอื่น ๆ                  ๔๓      แห่ง       (โทรศัพท์สาธารณะ)

 

การไฟฟ้า

- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   ๑๑ หมู่บ้าน          จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า     ๘,739    คนหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.