จันทร์ 27 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกน.ส.พิชชาภา หีบท่าไม้
ปลัดอบต.บ้านปรก

เบอร์โทรติดต่อ 08-5063-8942


- ว่าง -
รองปลัดอบต.บ้านปรก


นางละออง ยื้อเผ่าพันธ์
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.
เบอร์โทรติดต่อ 09-5768-1115
 

น.ส.ชุติมา ปั่นทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 08-9175-9534

นายอลงกต เวชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 08-5826-3155
 

นางพรทิพย์ มิ่งมณเฑียร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรติดต่อ 08-6302-3922


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 alt

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศ


โทร.081-8572921
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.บ้านปรก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3472-5888 โทรสาร 0-3471-2115
E-mail : saraban@banprok.go.th

สำนักปลัด : 0-3472-5888 ต่อ 201
กองคลัง : 0-3472-5888 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3472-5888 ต่อ 103
กองสาธารณสุข : 0-3472-5888 ต่อ 105
กองการศึกษา : 0-3472-5888 ต่อ 0

งานป้องกันฯ : 0-3472-5888 ต่อ 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.